kunstelixer: cursusaanbod

Een elixer is een opwekkend drankje en zo zul je het volgen van mijn cursussen ook ervaren.

Waarom? Lees verder onder de buttons. Of, klik direct op een button voor een uitgebreide beschrijving.

blijf je verwonderen

je hebt de hoofdrol in de film

baas over je eigen tijd

een persoonlijk verhaal

zie, dit is jouw plek

een onverwachte ontmoeting

ontdek de veelzijdigheid en mogelijkheden

voor reflectie en ondersteuning

een ode aan bijzondere vrouwen

associaties met woord en beeld

oefeningen in diep denken

voor blijvende creativiteit

Elke cursus geeft ruimte om uit te drukken wie jij bent, omdat ondanks de gestructureerde opbouw er veel mogelijkheid is voor experiment en eigen weg. Elke les en oefening helpt je om het thema stapsgewijs te vertalen naar de eigen dagelijkse werkelijkheid.

Het accent ligt op tekenen, schilderen, collages en mixed media, met hier en daar een uitstapje naar andere kunstvormen. Elke cursus bestaat uit een combinatie van kunst maken met kunstbeschouwing. Een aantal is vormgegeven aan de hand van boeiende episodes uit de kunstgeschiedenis die de klassieke thema’s als zelfportret, stilleven en landschap op verrassende wijze belichten. Daarnaast zijn er cursussen die zich op andersoortige thema’s richten, als: tijd, ruimte, taal, verkennen en ontdekken. Alle cursussen en kunstlessen zijn 1 jaar onbeperkt toegankelijk. Voor de videolessen is dat 3 maanden. Verlenging is mogelijk tegen een gereduceerd tarief.

If I create from the heart, nearly everything works; if from the head, almost nothing.

Marc Chagall