cursus: mens en ruimte

When I make my work, I am making what I hope to be something functional – a space for individual contemplation and reflection. …

Bill Viola

Deze cursus gaat over ruimte en zijn. Over de ruimte die je zelf inneemt, durft in te nemen, of juist niet. En over de vraag welke invloed de ruimte (omgeving, plek) waar je je bevindt, daarop heeft. De cursus bestaat uit zeven lessen en is opgebouwd rondom het medium film en storytelling. Je gaat aan de slag met een filmontwerp over jouw leven waarin jij de regie hebt en de hoofdrol speelt. Het filmontwerp zet je uiteindelijk om in een geschilderde film.

Refuse any image that could have a rational meaning or any memory or culture.

Luis Bunuel

Hans Op de Beeck, staging silence 3, botsauto

Deze les ga je aan de slag met de eerste visuele fundamenten van een film over jouw leven. Het werk van Hans Op de Beeck vormt hierbij het startpunt.

My works really begin in a very simple way. Sometimes it’s an image, and sometimes it’s words I might write, like a fragment of a poem.

Bill Viola

Bill Viola – the passions

Deze les ga je aan de slag met het zoeken van het juiste geluid bij de stills uit kunstles 1. Het werk van Bill Viola en zijn eigen commentaar hierop helpt je hierbij op weg.

Before he goes into the water, a diver cannot know what he will bring back.

Max Ernst

Shona Heath set design

Deze les gaat over het onderbewuste en de betekenis die dit kan hebben voor de beelden die ontstaan als je dit onderbewuste in je leven toelaat.

The artist, no less than the writer, needs a vocabulary before he can embark on a ‘copy’ of reality.

E.H. Gombrich

Rebecca Horn, body-fantasies, museum Tinguely

Deze les gaat over het portretteren van jouw karakter en levensverhaal door middel van props. Met uitgebreide voorbeelden van props in film en reclame, kunst, portretkunst, iconografie en iconologie.

Art keeps me young.

Maria Lassnig

Frida Kahlo, de twee Frida’s, 1939

Deze les gaat over dubbel(zelf)portretten in de kunst en van jou als moviestar.

What I want to show in my work is the idea which hides itself behind so-called reality. I am seeking for the bridge which leans from the visible to the invisible through reality. It may sound paradoxical, but it is in fact reality which forms the mystery of our existence. 

Max Beckmann

Max Beckmann, Het vertrek, 1932 / 1933

Deze les gaat over het maken van een veelluik als storyboard voor de film over jouw leven. Met uitgebreide voorbeelden uit de middeleeuwse en hedendaagse kunst.

We always see with memory.

David Hockney

David Hockney in his Normandy Studio, (c) Jonathan Wilkinson

Deze les gaat over het omzetten van je storyboard in een geschilderde film. Over waarnemen en over beleving van ruimte en tijd. Over beeldelementen en ontwerpprincipes die je kunt gebruiken om dit weer te geven.