kunstles: collage

It’s not the glue that makes the collage.

Max Ernst

Collage is afgeleid van het Franse woord ‘coller’ dat ‘lijmen’ betekent. Maar, zoals Max Ernst al zei, het is niet de lijm die de collage maakt. In ieder geval niet alleen de lijm. Maar wat is een collage dan wel en wanneer ontstond deze kunstvorm en waarom?

Ontdek en probeer het zelf:

Deze kunstles geeft je:

  • Een inkijkje in de ontstaansgeschiedenis van de collage. Terug naar het begin van de 20e eeuw. De hoogtijdagen van de avant-garde. Met voorbeelden van werk van kunstenaars, waarbij specifiek wordt ingezoomd op de dadaïsten en de context waarbinnen hun werk tot stand kwam.

  • Praktische en stapsgewijs uitgeschreven oefeningen om zelf een collage te maken. Met het accent op associatie in woord en beeld.

  • Een te downloaden overzicht ‘benodigdheden’ plus extra tips.

De kunstles blijft 1  jaar lang onbeperkt beschikbaar.

Hannah Höch, Indian dancer

Kurt Schwitters, Merz

Raoul Hausmann, mechanical head (the spirit of our time)