kunstelixer

Kunstelixer is een programma gericht op kunst, creativiteit en vitaliteit.

Zoals sport de fysieke gezondheid bevordert en daarmee de vitaliteit, zo fungeert kunst (zowel kijken als maken) als vliegwiel voor creativiteit en daarmee de vitaliteit.

Een elixer is een opwekkend drankje. De naam kunstelixer is daarvan afgeleid. Het is een creatieve booster van leren, waarnemen, doen en eigen maken.

Kunstelixer bestaat uit ‘oppeppers’, cursussen en coaching. Het lesmateriaal is opgezet aan de hand van klassieke thema’s uit de kunst- en cultuurgeschiedenis waarmee op basis van de eigen individuele context wordt geoefend. Met als belangrijkste ingrediënten praktische teken-, schilder-, collage- en mixedmedia opdrachten.

Door de context waarbinnen kunstenaars leefden en werkten te belichten, maakt dat de kunst meer gaat leven. Het wordt leuker om ernaar te kijken, gewoon omdat je het beter begrijpt en daardoor meer gaat zien. En dit plezier wakkert al snel en eenvoudig de zin aan om zelf aan de slag te gaan.

Oppeppers bestaan uit praktische en inspirerende kunstlessen, informatie of activiteiten over:

 • een bepaalde techniek, kunstvorm of thema in de kunst.

 • de relatie tussen kunst, creativiteit en vitaliteit.

Oppeppers zijn ervoor bedoeld om jou op laagdrempelige wijze handvatten te geven om kunst en creativiteit een plek in je dagelijkse leven te geven en daarmee je vitaliteit te vergroten. Een oppepper dient ter voorbereiding of ondersteuning van het cursusaanbod. Maar het is ook bedoeld voor ieder, die los van het cursusaanbod of deelname daaraan, interesse heeft in kunst, creativiteit en vitaliteit.

Cursussen zijn erop gericht om:

 • je te inspireren en te leren om op basis van voorbeelden van kunstenaars zelf aan de slag te gaan

 • je kennis en inzicht te bieden in de kunsthistorische context van de thema’s en de voorbeelden

 • je te helpen in het onderzoeken en vinden van een eigen werkwijze en benadering

 • jouw creatieve vaardigheden te activeren

 • je te laten ontdekken dat de principes die je toepast bij tekenen, schilderen, collage en mixed media ook kunt gebruiken om je eigen leven (nog) mooier te kleuren en vorm te geven.

In de cursussen ga je aan de slag met verschillende media, technieken en materialen. Denk aan tekenen, schilderen, collage en mixed media en soms is er een uitstapje naar andere kunstvormen. De cursussen zijn vorm gegeven aan de hand van boeiende periodes uit de kunstgeschiedenis die klassieke thema’s zoals portret, stilleven, landschap en tijd op verrassende wijze belichten. De lessen en oefeningen helpen je om deze thema’s stapsgewijs naar je eigen dagelijkse werkelijkheid te vertalen, of liever: verbeelden.

De cursussen zijn zo opgezet dat wat je gaat maken echt uitdrukking geeft aan wie jij bent, dat het past of dat je het leert inpassen in jouw wellicht overvolle drukke leven.

De coaching heeft als doel om:

  • jouw beeldende vaardigheden naar een hoger niveau te brengen

  • je te helpen de eigenheid en zeggingskracht van jouw werk te versterken

  • je te leren hoe je blokkades in jouw beeldende ontwikkeling kunt doorbreken

Jeder Mensch ist ein Künstler 

Joseph Beuys