kunstelixer

Kunstelixer is een programma gericht op kunst, creativiteit en vitaliteit.

Zoals sport de fysieke gezondheid bevordert en daarmee de vitaliteit, zo fungeert kunst (zowel kijken als maken) als vliegwiel voor creativiteit en daarmee de vitaliteit.

Een elixer is een opwekkend drankje. De naam kunstelixer is daarvan afgeleid. Het is een creatieve booster van leren, waarnemen en doen.

Kunstelixer heeft als doel:

  • je mee te nemen naar bekende en onbekende of minder bekende hoeken in de wereld van de kunstgeschiedenis, je nieuwsgierigheid te prikkelen en je creativiteit aan te wakkeren.

  • kunst te plaatsen in het licht van de culturele en sociale omstandigheden waarin het werd gemaakt.

  • kunst te bekijken vanuit de beweegredenen, visie en werkwijze van de kunstenaar.

  • je te helpen om je door middel van praktische oefeningen de nieuwe kennis en inzichten eigen te maken.

  • je aan de hand van stapsgewijze opdrachten te laten ontdekken hoe je kunst kunt gebruiken als creatieve ‘speeltuin’ of ‘playground’ om jouw eigen leven in beeld te brengen, en – waar je wilt –  nieuwe vorm en inhoud te geven en daar grip op te houden.

Kunstelixer bestaat uit  ‘oppeppers’, ‘kunstlessen’ en ‘cursussen’. Kunstlessen en cursussen kunnen worden gecombineerd met individuele kunst- of creativiteitscoaching.

Oppeppers bieden je op laagdrempelige wijze handvatten, tips en inspiratie om kunst en creativiteit een plek in je dagelijkse leven te geven en daarmee je vitaliteit te vergroten.

Kunstlessen zijn bedoeld voor ieder die als alternatief voor een cursus op zoek is naar een ‘kleinschalig’ aanbod dat afgestemd kan worden op de persoonlijke omstandigheden en interesse.

Kunstlessen gaan over een bepaalde techniek, kunstvorm of thema in de kunst.  De lessen bestaan altijd uit een combinatie van kunstgeschiedenis met een aantal praktische inspirerende oefeningen.

Cursussen zijn erop gericht om:

  • je kennis en inzicht te bieden in de kunsthistorische context van de thema’s en de voorbeelden

  • je aan de hand van praktische stapsgewijs uitgeschreven oefeningen te helpen om je de kennis en inzichten echt eigen te maken en te vertalen naar je persoonlijke situatie.

  • je te laten ontdekken dat de principes en creatieve vaardigheden die je toepast bij tekenen, schilderen, collage en mixed media ook kunt gebruiken om je eigen leven (nog) mooier te kleuren en vorm te geven.

In de cursussen ga je aan de slag met verschillende media, technieken en materialen. De cursussen zijn vorm gegeven aan de hand van boeiende periodes uit de kunstgeschiedenis die klassieke thema’s zoals portret, stilleven, landschap en tijd op verrassende wijze belichten. De lessen en oefeningen helpen je om deze thema’s stapsgewijs naar je eigen dagelijkse werkelijkheid te vertalen, of liever: verbeelden.

De cursussen zijn zo opgezet dat wat je gaat maken echt uitdrukking geeft aan wie jij bent, dat het past of dat je het leert inpassen in jouw wellicht overvolle drukke leven. Dat je daarvoor bereid en in staat bent bent een tijdsinvestering te doen van minimaal twee dagen per week.

Jeder Mensch ist ein Künstler 

Joseph Beuys