cursus: verkennen en ontdekken

Als iemand echt van de natuur houdt, vindt men overal schoonheid.


Vincent van Gogh

Met deze cursus treed je in de voetsporen van ontdekkingsreizigers.

In de vroegere ontdekkingsreizen speelden vooral wetenschap en politiek, de zucht naar kennis en macht,  een grote rol. Maar tijdens de expedities waren het vooral kunstenaars die de landschappen, flora, fauna verbeeldden van de streken die werden aangedaan. Achter de vaak wonderbaarlijke schoonheid van deze tekeningen schuilt een heel ander aspect. De dagelijkse gewoonte die vereist was om de omgeving en de situatie vast te leggen en dit vanuit verschillende invalshoeken te belichten.

Doel van deze cursus is  je verhouding tot de natuur en tot jezelf te ontdekken en hiervan dagelijks of periodiek ‘verslag’ bij te houden. Je gaat hiervoor verzamelingen aanleggen die bestaan uit foto’s, tekeningen en naturalia.

De cursus bestaat uit  zes lessen met bijbehorende opdrachten. In deze lessen en de opdrachten ligt de focus op kunst. Daarnaast vind je in deze cursus ter inspiratie achtergrondinformatie over thema’s die voor alle zes lessen van  toepassing zijn: wonderkamers, cartografie, getekende ontdekkingsreizen, botanische kunst, dierenpracht, natuurhistorische collecties.

I have learned that what I have not drawn, I have never really seen

Frederick Franck

Frederick Franck, dove

Deze les gaat over tekenen. Over het aanleren van tekenen als dagelijkse gewoonte, wat je ervoor over moet hebben en wat het je kan brengen. De voorbeelden in deze les gaan over tekenen ongeacht het onderwerp. Voor deze module pas je dit zelf toe op flora en fauna.

Illiteracy is bad, but blindness to beauty is worse.

Wu Guanzhong

Wu Guanzhong, heaven of parrots

In deze les ga je aan de slag met tekenen van de natuur als vorm van meditatie.

Kunst is de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie.

Willem Kloos

Erik Andriesse, zonnebloemen

Een tekening of schilderij laat zien wat de maker zag, maar meer dan dat geeft een schilderij of tekening uitdrukking aan wat de maker voelde en ervaarde. Zoals de spreker in een van de video’s uit deze les zegt als hij naar een schilderij van de zonnebloemen van van Gogh kijkt: “wat je ziet zijn niet de zonnebloemen, wat je ziet is een van Gogh.” Dat is waar het in deze les over gaat. Hoe de werken de ziel van de kunstenaar weerspiegelen.

There are always flowers for those who want to see them.

Henri Matisse

Arabisch botanisch manuscript

Deze les gaat over het aanleggen van een botanisch archief: een herbarium. Net als foto’s een goede geheugensteun om op een later moment op terug te vallen. Het is een goede aanvulling op foto’s bij het tekenen en schilderen van planten, bloemen, bladeren, zaden. En voor het maken van collages en paper-cuts.

It’s not me who is doing it, it’s nature that’s making this.

Herman de Vries

Herman de Vries, verzameling

Deze les gaat over de verhouding tussen mens en natuur. Tijd voor reflectie.

All good ideas arrive by chance.

Max Ernst

Max Ernst, frottage, 1925

Deze les gaat over rubbing en frottage. De meest directe manier om afdrukken van de werkelijkheid te maken.

achtergrondinformatie naar thema