klassiek binden

Het lesmateriaal blijft 1 jaar onbeperkt toegankelijk.

In deze cursus leer je hoe je klassiek gebonden boeken met een bandzetter of slappe kaft maakt en hoe je deze extra mooi kunt afwerken.

Het naaien van boekblokken is een oude methode die wereldwijd wordt toegepast om vellen papier aan elkaar te binden. Sinds de invoering van de codexvorm is de meest gebruikelijke naaitechniek het naaien door de vouw aan de rugzijde van een katern. Dit is de manier van naaien waarop deze cursus is gebaseerd. Een codex is een gebonden boek waar je doorheen kunt bladeren. Het dateert uit de late oudheid en middeleeuwen.

Een bandzetter zoals je in deze cursus leert maken, dateert uit de 19e eeuw. In feite is het een uitvinding die hoort tot de verworvenheden van de industrialisatie. Het is een manier van binden die relatief eenvoudig en goedkoop in hoge oplages gerealiseerd kon worden. De techniek van de bandzetter maakte het echter ook mogelijk meer aandacht aan het ontwerp van de band te kunnen besteden.

OPZET VAN DE CURSUS

De cursus is onderverdeeld in zes lesblokken met bijbehorende werkboeken en video’s. De cursus wordt aangeboden in een beveiligde online leeromgeving. Ervaring met boekbinden is niet nodig.

Je leert hoe je:
 • drieslagsgevouwen katernen en zogenaamde zines maakt.
 • de katernen en zines kunt naaien op bandjes en er een boekblok met een rechte en ronde rug van kunt maken.
 • het boekblok kunt schoonsnijden en afwerken met schutbladen, leeslint en kapitaaltjes.
 • de boeksnede kunt kleuren en zelf kapitaaltjes kunt maken.
 • je boekblok kunt bekleden met een slappe kaft.
 • bandzetters op maat maakt en deze bekleedt met linnen of een combinatie van linnen en papier.
 • stof kunt cacheren, zodat je het als boekbekleding kunt gebruiken.
 • een titel in folie, bijenwas of reliëf op je boekband kunt maken.
 • het boekblok in de band kunt zetten en hoe je bij een dik boek een extra versteviging kunt aanbrengen.
 • dunne boekjes van drieslagsgevouwen katernen klassiek kunt binden, waarin dit verschilt van de ‘gewone’ bindingswijze en hoe je deze fraai kunt afwerken.
De cursus bestaat uit:
 • negen lesvideo’s waarin het maakproces van begin tot einde stapsgewijs te volgen is.
 • bijbehorende werkboeken met beschrijving van het werkproces, benodigdheden en tips.
 • extra  video’s over praktische onderwerpen en afwerking.
 • een notitie ‘boekbinderswenken’: handige tips over werken met papier en karton voor de handboekbinder.
 • werkbeschrijvingen voor het zelf maken van een persje en naaimal.

VOORBEELDEN VAN CURSISTEN

Maartje Janssen

Anne-mieke Wentink

Jannie Harmsen

Anne-mieke Wentink

Jennemie de Beer

Jennemie de Beer