boekherstel

Het lesmateriaal blijft 1 jaar onbeperkt toegankelijk.

Als je waarde hecht aan een boek, is het fijn als je het in goede staat kunt houden of brengen. De opvattingen over een ‘juiste’ wijze van herstel zijn in de loop van de jaren nogal eens veranderd. Verschillende belangen spelen een rol in de afweging over ‘de juiste wijze’.

De cursus Boekherstel is een vervolg op de cursussen praktisch en klassiek binden.

Herstel kan gericht zijn op:

  • voorkomen van verder verval;
  • herstel van functionaliteit waarbij het doel vaak is dat het boek weer stevig in elkaar zit en tegen een stootje kan;
  • terugbrengen naar de oude staat;
  • het aanbrengen van een frisse eigentijdse uitstraling naar eigen smaak, eigen keuze van binden en met hedendaagse materialen.

Opzet van de cursus.

In deze cursus boekherstel worden de verschillende mogelijkheden aan de hand van een uitgebreide casuïstiek besproken. Voor deze aanpak is gekozen omdat geen boek en geen beschadiging aan een boek hetzelfde is. De afwegingen zullen steeds per boek opnieuw gedaan moeten worden. Om die afwegingen zo goed mogelijk te leren maken, wordt naast de casuïstiek aandacht besteed aan de verschuivende en soms tegenstrijdige opvattingen tussen herstel van een boek door boekbinders en restauratie door een boekrestaurator.

De cursus bestaat uit drie modules met handleiding, foto’s en video’s. De cursus wordt aangeboden in een beveiligde online leeromgeving.