kunstelixer: wat is het

Kunstelixer is een programma gericht op kunst, creativiteit en vitaliteit.

Zoals sport de fysieke gezondheid bevordert en daarmee de vitaliteit, zo fungeert kunst (zowel kijken als maken) als vliegwiel voor  creativiteit en daarmee de vitaliteit.

Kunstelixer is een creatieve booster van kunst maken met kunstbeschouwing. De belangrijkste ingrediënten zijn praktische teken-, schilder- en collageopdrachten en bijbehorende lessen kunst- en cultuurgeschiedenis. Want, niets komt van niets.

Er is keuze uit oppeppers, cursussen en coaching. Op deze pagina vind je een korte beschrijving van de inhoud. Het cursusaanbod gaat in mei of juni 2022 van start. Wil je rechtstreeks op de hoogte blijven van het actuele cursusaanbod en de oppeppers? Schrijf je dan in voor de atelierpost.

Het heet kunstelixer omdat ik kunst beschouw als een opwekkend en vitaliserend drankje waarvan ‘iedereen’ het liefst dagelijks een slokje zou moeten nemen. De naam verwijst naar het begrip ‘elixer’, ook wel ‘levenselixer’ uit de alchemie: een drankje, waaraan bepaalde magische of geneeskundige eigenschappen worden toegeschreven. Het woord is afgeleid van het Arabische woord: الإكسير , dat je uitspreekt als al-‘iksīr.

Kunst als vliegwiel en speeltuin

Bij Kunstelixer gaat het om kunst als ‘speeltuin’ en vliegwiel voor het ontwikkelen van creativiteit. Creativiteit bevordert persoonlijke groei en helpt je om meer grip te krijgen op je leven. Creativiteit kun je ontwikkelen door het oefenen van een aantal basisvaardigheden: waarnemen, oordelen, associëren, divergeren, verbeelden. Deze zelfde vaardigheden, gebruik je ook om kunst te maken en/of te bekijken. Als je je creativiteit in het dagelijkse leven wilt vergroten, biedt kunst daarom een prachtige mogelijkheid om deze vaardigheden spelenderwijs te ontwikkelen. En dat is waar de oppeppers, cursussen en coaching van Kunstelixer je bij helpen.

Kunst maken en begrijpen

De belangrijkste ingrediënten van Kunstelixer zijn praktische opdrachten tekenen, schilderen, collage en mixedmedia met bijbehorende lessen kunst- en cultuurgeschiedenis. Want, niets komt van niets. Het een vloeit voort uit het ander en dat geldt ook voor kunst. Door de context waarbinnen kunstenaars leefden en werkten te belichten, maakt dat de kunst meer gaat leven. Het wordt leuker om ernaar te kijken, gewoon omdat je het beter begrijpt en daardoor meer gaat zien. En dit plezier wakkert al snel en eenvoudig de zin aan om zelf aan de slag te gaan.

Kunstelixer heeft als doel om:

 • jou aan te sporen actief of passief met kunst bezig te zijn
 • jouw kennis, inzicht en interesse in kunst-  en cultuurgeschiedenis te vergroten
 • dit op natuurlijke wijze in te passen in jouw (wellicht overvolle) leven
 • jouw beeldende inzichten en / of  vaardigheden te vergroten
 • door middel van kunst jouw creativiteit aan te wakkeren en te ontwikkelen
 • door deze creativiteit jouw vitaliteit te vergroten

Oppeppers

Oppeppers bestaan uit praktische en inspirerende kunstlessen, informatie of activiteiten over:

  • een bepaalde techniek, kunstvorm of thema in de kunst.
  • de relatie tussen kunst, creativiteit en vitaliteit.

Oppeppers zijn ervoor bedoeld om jou op laagdrempelige wijze handvatten te geven om kunst en creativiteit een plek in je dagelijkse leven te geven en daarmee je vitaliteit te vergroten. Een oppepper dient ter voorbereiding of ondersteuning van het cursusaanbod. Maar het is ook bedoeld voor ieder, die los van het cursusaanbod of deelname daaraan, interesse heeft in kunst, creativiteit en vitaliteit.

Cursussen zijn erop gericht om:

   • je te inspireren en te leren om op basis van voorbeelden van kunstenaars zelf aan de slag te gaan
   • je kennis en inzicht te bieden in de kunsthistorische context van de thema’s en de voorbeelden
   • je te helpen in het onderzoeken en vinden van een eigen werkwijze en benadering
   • jouw creatieve vaardigheden te activeren
   • je te laten ontdekken dat de principes die je toepast bij tekenen, schilderen, collage en mixed media ook kunt gebruiken om je eigen leven (nog) mooier te kleuren en vorm te geven.

In de cursussen ga je aan de slag met verschillende media, technieken en materialen. Denk aan tekenen, schilderen, collage en mixed media en soms is er een uitstapje naar andere kunstvormen. De cursussen zijn vorm gegeven aan de hand van boeiende periodes uit de kunstgeschiedenis die klassieke thema’s zoals portret, stilleven, landschap en tijd op verrassende wijze belichten. De lessen en oefeningen helpen je om deze thema’s stapsgewijs naar je eigen dagelijkse werkelijkheid te vertalen, of liever: verbeelden.

De cursussen zijn zo opgezet dat wat je gaat maken echt uitdrukking geeft aan wie jij bent, dat het past of dat je het leert inpassen in jouw wellicht overvolle drukke leven.

De coaching heeft als doel om:

   • jouw beeldende vaardigheden naar een hoger niveau te brengen
   • je te helpen de eigenheid en zeggingskracht van jouw werk te versterken
   • je te leren hoe je blokkades in jouw beeldende ontwikkeling kunt doorbreken

Jeder Mensch ist ein Künstler 

Joseph Beuys