gratis: kunstles collage

It’s not the glue that makes the collage.

Max Ernst

Collage is afgeleid van het Franse woord ‘coller’ dat ‘lijmen’ betekent. Maar, zoals Max Ernst al zei, het is niet de lijm die de collage maakt. In ieder geval niet alleen de lijm. Maar wat is een collage dan wel en wanneer ontstond deze kunstvorm en waarom?

Ontdek en probeer het zelf:

Deze kunstles geeft je:

  • Een inkijkje in de ontstaansgeschiedenis van de collage. Terug naar het begin van de 20e eeuw. Met voorbeelden van werk van kunstenaars en de context waarbinnen dit tot stand kwam.

  • Een praktische en stapsgewijs uitgeschreven oefening om zelf een collage te maken. Een oefening met het accent op associatie met woord en beeld.

  • Een te downloaden overzicht ‘benodigdheden’.