online creatieve coaching

een lijn is een punt die uit wandelen gaat

Paul Klee

Dit intensieve coachingstraject heeft als doel om jouw creativiteit (opnieuw) aan te wakkeren en te ontwikkelen. Creativiteit is een bron van levensenergie. En mijn ideaal is dat zoveel mogelijk mensen die energie levenslang kunnen laten stromen. Dit coachingstraject is daarop gericht. Het is online beschikbaar en persoonsgericht.

De coaching gaat uit van een wederkerig proces. Het coachingstraject is opgezet aan de hand van negen modules over kunst en cultuurbeschouwing. Binnen deze modulaire opzet staat jouw creatieve pad centraal. Een pad waarbij ik je aanspoor om af en toe een zijpad te bewandelen, ergens wat langer (bij) stil te staan dan je gewoon bent of met andere ogen naar de jou omringende wereld te kijken. En zo gaandeweg en al doende te onderzoeken en te ervaren hoe bepalend jouw waarneming is voor het beeld dat je van iets  of iemand hebt. En hoe je beelden kunt veranderen – verrijken, bijstellen, nuanceren, vereenvoudigen – door beter te leren waarnemen. Op een wijze die past bij jouw manier van doen en wat je leuk vindt om te doen.

Voor de maandelijkse coachingscalls vormen jouw vraagstelling en wat jij inbrengt het uitgangspunt. Wekelijks ontvang je van mij per mail inspiratie, advies of tips.

In dit traject ga je aan de slag met het aanwakkeren en ontwikkelen van jouw creativiteit:

 • Uitdrukking geven aan jouw innerlijke ervaringen en uiterlijke waarnemingen.
 • De zeggingskracht ervan versterken.
 • Op een manier die bij jou past.
 • Met aandacht voor doen, waarnemen en onderzoek.
 • Vanuit een houding van belangeloosheid.

Het resultaat van dit traject is, dat:

 • Je jouw ervaringen en waarnemingen hebt omgezet in een verzameling van woorden en beelden.
 • Je een werkwijze hebt ontwikkeld en eigen gemaakt die je helpt jouw creativiteit te laten stromen.
 • Je in deze flow van werken ruimte kunt laten voor intuïtief creëren.
 • Je door dit werk een nieuwe blik (betekenis en zingeving) op jouw innerlijk en de jou omringende wereld (ervaringen, waarnemingen) ontwikkelt.

‘Kunst omdat het moet’: opzet en prijs

 • Het traject duurt 9 maanden en omvat 9 online bijeenkomsten van 1,5 uur via Skype of een ander online platform.
 • In de online bijeenkomsten geef ik feedback op wat jij hebt gemaakt en gaan we in op jouw creatieve proces: aanwakkeren, ontwikkeling, resultaten.
 • Er wordt gewerkt aan de hand van wekelijkse opdrachten, adviezen en tips waarin het creatieve proces centraal staat.
 • Je krijgt toegang tot een beveiligde online leeromgeving. Hierin kun je alle tips, informatie en opdrachten die je tussentijds ontvangt, te allen tijde terug vinden.
 • Onbeperkt mailcontact.
 • Als coachee draag je zorg voor maandelijkse verslaglegging van het proces en van het skype / online-overleg. Je stuurt dit verslag enkele dagen voorafgaand aan het nieuwe skype / online-overleg naar mij, de coach, met eventuele vragen en items ter bespreking.
 • De prijs voor dit creatieve coachingstraject bedraagt €1975 incl btw (prijs 2020).

Jaarlijks houd ik ruimte vrij voor maximaal vier personen voor dit individuele creatieve coachingstraject. Wil je er meer over weten en of er nog ruimte is? Stuur hiervoor een mail naar inge@ingevandenthillart.nl