online creatieve coaching – intensive

een lijn is een punt die uit wandelen gaat

Paul Klee

Het traject heeft als doel om

 • jouw beeldende vaardigheden naar een hoger niveau te brengen

 • jouw creativiteit aan te wakkeren en te ontwikkelen

 • meer of weer balans in je leven te brengen

In dit traject ga je tekenen, schilderen en collages maken op basis van vier modules

 • over klassieke thema’s in de kunst;
 • met helder geschreven toelichtingen, duidelijk fotomateriaal en leuke en leerzame video’s;
 • met aansprekende opdrachten waarin je de vier thema’s stapsgewijs leert te vertalen naar je persoonlijke en dagelijkse leven;
 • met veel achtergrondinformatie over kunstenaars en de context waarbinnen zij aan een thema werk(t)en, zodat je hun werken beter leert bekijken en begrijpen;
 • met veel aandacht voor kunst- en cultuurhistorie zodat je makkelijker leert zien en begrijpen waarom bepaalde kunststromingen ontstonden en wat de essentie van hun beeldtaal was (en is);
 • waarin je spelenderwijs vertrouwd raakt met gebruik van uiteenlopende materialen en technieken;
 • waarin je leert welke beeldelementen en ontwerpprincipes kunstenaars gebruiken bij het creëren van hun kunstwerken en hoe je deze kunt inzetten voor je eigen werken en het versterken van de zeggingskracht daarvan.

Modules en werkwijze

Hieronder staan de vier modules die de kapstok vormen voor het coachingstraject. Binnen de modulaire opzet staat jouw creatieve pad centraal. Een pad waarbij ik je aanspoor om af en toe een zijpad te bewandelen, ergens wat langer (bij) stil te staan dan je gewoon bent of met andere ogen naar de jou omringende wereld te kijken. En zo gaandeweg en al doende te onderzoeken en te ervaren hoe bepalend jouw waarneming is voor het beeld dat je van iets of iemand hebt. En hoe je beelden kunt veranderen – verrijken, bijstellen, nuanceren, vereenvoudigen – en de zeggingskracht ervan kunt versterken door: beter te leren waarnemen; te werken vanuit een houding van belangeloosheid; en ruimte te laten voor intuïtief creëren. Op een wijze die past bij jouw karakter en wat je leuk vindt om te doen.

Het resultaat van dit traject is, dat

 • Je een werkwijze hebt ontwikkeld en eigen gemaakt die je helpt jouw creativiteit te laten stromen.
 • Je door deze werkwijze een nieuwe blik (betekenis en zingeving) op jouw innerlijk en de jou omringende wereld (ervaringen, waarnemingen) hebt ontwikkeld.
 • je door deze werkwijze de zeggingskracht van je beelden weet te versterken.
 • Je jouw ervaringen en waarnemingen hebt omgezet in een serie beeldend werk: tekeningen, schilderingen en collages.
 • Je leven weer of beter in balans is en jij je vitaler voelt.

Opzet en prijs

 • Het coachingstraject geeft toegang tot een beveiligde online leeromgeving waarin je het complete uitgebreide lespakket van alle vier voornoemde kunstmodules terug kunt vinden.
 • Het coachingstraject bestrijkt negen maanden: 2x vier maanden met een maand ‘modulevrij’.
 • Er wordt gewerkt aan de hand van wekelijkse of tweewekelijkse lessen met bijbehorende opdrachten.
 • Je kunt onbeperkt gebruik maken van de mail als je ergens vragen over hebt.
 • Het traject is inclusief 8 coachingsgesprekken van 1,5 uur via Skype of een ander online platform: halverwege en bij afronding van elk van de vier modules.
 • Als coachee draag je zorg voor maandelijkse verslaglegging van je werkproces en van het skype / online-overleg. Je stuurt dit verslag enkele dagen voorafgaand aan het nieuwe skype / online-overleg naar mij, de coach, met eventuele vragen en items ter bespreking.
 • Voor deze online coachingsgesprekken vormen jouw vraagstelling en wat jij inbrengt het uitgangspunt.
 • In de online coachingsgesprekken geef ik feedback op jouw vraagstelling, op wat jij hebt gemaakt en op jouw creatieve proces: aanwakkeren, ontwikkeling, resultaten.
 • Na afronding van dit coachingstraject van negen maanden, houd je nog zes maanden extra toegang tot de online leeromgeving met al het lesmateriaal.
 • De prijs voor dit individuele traject bedraagt 1975 euro (incl btw).

Jaarlijks houd ik ruimte vrij voor maximaal vier personen voor dit individuele creatieve coachingstraject. Aanmelden voor 2021 is weer mogelijk. Wil je meer weten over de inhoud, of het bij je past, of er nog ruimte is? Bel (06-34625463) of mail (inge@ingevandenthillart.nl).

Creativiteit is een bron van levensenergie. En mijn ideaal is dat zoveel mogelijk mensen die energie levenslang kunnen laten stromen.